søndag 22. juni 2014

OM HVA JEG MENER OM MONARKI I VÅR TID?

Jeg må si at jeg som mange andre blir blendet av dåp, bryllup, 17. mai og statsbesøk.... det er så overdådig... men det er et stort men...

Og etter min mening er det en menneskerettighet å vokse opp til å bli den man vil og være den en vil.... Her er det snakk om avkom som blir publisert fra de blir født og som hele verden har en eller annen mening om...

Valget er gjort for dem, barnet har ingen rettigheter.....

De kan verken stemme ved valg eller ha et eget ettenavn--- og det å få lov til å begå "ungdomssynder" eller trå feil, blir så godt som en umulighet....

Yrkesvalg er også et diskusjonstema og for en tronearving - en umulighet....

Livet et staket opp!!

I et demokrati hører dette ikke hjemme!

Vi har tallrike eksempler på sosiale tragedier; nevnes kan Edward - da han frasa den britiske tronen i 1936 til fordel for en to-ganger fraskilt kvinne - Wallis Simpson... De var begge paria etterpå....

Andre eksempler er i den svenske kongefamilien med Prins Bertil og Lilian av Sverige... de møttes 1943, men fikk først giftet seg 1976....

Det er hårreisende å skulle pålegge mennesker av kjøtt og blod å leve slike symbolske liv---

"Jamen de representerer landet så bra" - og det er sant!

Men igjen kan vi snu blikket til søta bror og se undrende på Kungen.....

Mette-Marit har flere ganger nevnt "min rolle" og hun har rett! Det å være en prinsesse er en rolle og den er symbolsk og ikke av denne verden....HUN er av folket og vet at hun og sine må ha pusterum og privatliv...

Vi ser at blant egne rekker har Ragnhild, Astrid og Martha-Louise valgt borgelige liv(den siste ha vel ikke helt bestemt seg? hehe)

Så for avkommets del, vil jeg så absolutt avskaffe monarkiet - la dem få vokse opp til å bli selvstendige mennesker med egne valg--------

Og det må vi som nasjon la dem få lov til uten å komme med tradisjonsoppgulp.......

Å tvinge dem til dette er kun egoisme satt i system av en hel nasjon de skal representere....

Ingen kommentarer: