lørdag 3. mai 2008

LIKE A LEAF DRIFTING IN THE RIVER a photonovel by HENNING SEBASTIAN JAHRE

Collage(C)(P)Roger Collection 2007. Photos(C)(P)December 2 2006. ALL RIGHTS RESERVED HENNING JAHRE. Liner Notes/poetry(C)(P)September 19 2007. English translation (C)(P)May 22 og 23, 2008. ALL RIGHTS RESERVED HENNING SEBASTIAN JAHRE.
Den Unge Meg/The Young Me
Jeg følte jeg måtte forlate den Unge Meg... Bli Den Gamle Meg... var vel ved ei veiskille.... /I felt I had to leave The Young Me, become the Old Me... I guess I was standing by a crossroadJeg studerte den Unge Meg... han så seg omkring... Var dette alt? Kunne han ikke lenger være delaktig i Livet?/I studied The Young Me.... He looked around...THIS was it? He could no longer participate in Life?
Jeg følte at de rundt meg... samfunnet... ville jeg skulle forlate den Unge, bli den respektable, dog "Gamle"... /I felt that those around me... the society... wanted me to leave the Young Me and become, though respectable, the Old Me...


Den Unge Meg kikket på meg fra mitt indre.... "Kan du være leken noe mer du da?" spurte han sarkastisk.... /The Young Me looked at me from my inner self.... Can you play anymore? he asked sarcastically...

"Ja kan jeg ikke det?" svarte Den Gamle Meg... /Why yes... Can`t I? the Old Me answered


"Se på meg og det jeg står for... Det har FORLATT deg" /Look at me and what I stand for...It has LEFT you..."Kan du gjøre som meg kanskje? kan du posere? Tror du ikke toget har gått?" /Can you do what I do?? Can you pose? Don`t you think you have lost it?
Den Unge Meg satte seg på huk og konstanterte at - jo - leken for mitt vedkommende var forbi... "Jamen kan vi ikke være sammen lenger da?" undret Den Gamle og så på Den Unge.... /The Young Me sat down and confirmed that - yeah - a playful-life was a thing in the past for me


Den Unge Meg fløy i fra meg... Ville ut av Den Gamle Kroppen... ville ha luft... landet på en bru... "Kom ned" ropte jeg... "Du er nok bundet til meg liksom jeg er til deg......" /The Young Me flew away from me... Wanted out of the Old Body... Come on down I yelled.... You are as tied to me as I am to you..."Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeei jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre" hylte Den Unge.... /Nooooooooooooooooooo... I want NOOOO part of you, The Young Me screamed....
Den Gamle Meg tok tak i Den Unge Meg og sa "Vi behøver ikke velge... vi kan fremdeles gå side om side..." /The Old Me grabbed the Young Me and said We don`t have to choose... We can still go side by side....
Den Unge Meg var redd....det var ikke rart... men han hadde intet valg...han måtte også gå videre... /The Young Me was petrified.... but that was OK.... he had no option though ... He too had to continue his walk....Den Gamle fortsatte på sin sti... Ved siden gikk den Unge Meg... han ville alltid være der... men bare for meg.... Den Gamle Meg ville alle fortsette å se.../The Old Me kept on walking his life... The Young Me walked by his side... he would always be there, but but my eyes only... Everyone would continue to see The Old Me.....

Ingen kommentarer: