torsdag 18. juli 2013

Vestfold som egen STAT? Ja takk!

Flere partier vil nedlegge fylkeskommunen.... Vi kan ikke la Vestfolds identitet, rike historie og kultur gå tapt....
 
Biography
Vestfold har Norges eldste byer(Kaupang, Tønsberg) og har en historie helt for seg selv som går tusener av år tilbake..... Vi kan ikke la vårt lille fylke miste sitt navn, status og identitet gjennom å bli innlemmet som en liten del av en større region Vi har 233 705 innbyggere og det er galskap om så mange mennesker skal måtte dra til andre sentra for sine behov som fylkesadministrasjonen i Tønsberg idag tar seg av! For ikke å snakke om vår utrolige kulturarv...."

Vi får gjøre som våre forfedre og la Vestfold bli egen stat igjen!

Ingen kommentarer: