søndag 3. april 2016

FLERE STORTINGSREPRESENTANTER VIL FJERNE MONARKIET!

Dette er flott! Vi må se bort fra symboltenkingen! Jeg så et program om Dronning Elizabeth 2 torsdag og ble imponert over 90-åringen fordi hun hele tiden har kalt stillingen sin "a duty" - altså en plikt!

Men mitt hovedargument er at intet menneske skal være født til en rolle regissert av staten! Det at det ikke kan få velge fritt av partner, stilling og politisk parti hører ikke hjemme i noe demokrati.
Vi husker alle hvordan Stoltenberg samlet oss etter terroren 22. juli.... Så det finnes faktisk krefter som kan ha Norge på sine skuldre enn en Monark.... Et annet argument jeg har hørt og som er hårreisende er at de "er" 17. mai! Da må jeg si jeg grøsser! 17. mai står for friheten av vårt land... Det er det vi feirer..... og hvis enkelte glemmer det og tenker balkongvinking rister jeg bare på hodet----

Enkelte påpeker også at det er mer sosial ro i Kongedømmer.... Og at det er viktig for turistnæringen å ha et Kongedømme... Ja da bare sier jeg - se over til USA og Frankrike..... Turistene elsker disse landene og vi kan vel ikke si at det er stor sosial ro og små klasseskiller i land som Storbritannia og Thailand?

Jeg tror og er en lidenskapelig tilhenger av sosial mobilitet! Det er et av demokratiets viktigste prinsipper; all ære til Kronprinsen da han valgte Mette-Marit...... Det er flott at en småbarnsmor kan bli Kronprinsesse og senere mulig også Dronning..... Men i samme åndedrag blir dette utvannet.....
Dette er gammelt gufs fra føydalsamfunnet. Den kongelige tradisjon prøver liksom kirken - å være i takt med tiden, men kirken har kommet lengre....

Innenfor monarkiets lover kan aldri en mann som gifter seg med en prinsesse - bli en prins.... En mann kan aldri bli annet enn en Prins om han gifter seg med en Dronning---- Hvor er likestillingens betydning her? Og hva om en tronearving skulle vise seg å ikke være heteroseksuell? Skal vi da la stakkaren stå i offentlig gapestokk? Det er for lettvint å si at en kan bare si ifra seg retten til en trone...

 Dette skrev jeg bl a  i 2014:

Jeg må si at jeg som mange andre kan bli blendet av dåp, bryllup og statsbesøk.... det er så overdådig... men det er et stort men...

Og etter min mening er det en menneskerettighet å vokse opp til å bli den man vil og være den en vil.... Her er det snakk om avkom som blir publisert fra de blir født og som hele verden har en eller annen mening om...

Valget er gjort for dem, barnet har ingen rettigheter.....
De kan verken stemme ved valg eller ha et eget ettenavn--- og det å få lov til å begå "ungdomssynder" eller trå feil, blir så godt som en umulighet....
Yrkesvalg er også et diskusjonstema og for en tronearving - en umulighet....

Livet et staket opp!!
I et demokrati hører dette ikke hjemme!
Vi har tallrike eksempler på sosiale tragedier; nevnes kan Edward - da han frasa den britiske tronen i 1936 til fordel for en to-ganger fraskilt kvinne - Wallis Simpson... De var begge paria etterpå....
Andre eksempler er i den svenske kongefamilien med Prins Bertil og Lilian av Sverige... de møttes 1943, men fikk først giftet seg 1976....

Det er hårreisende å skulle pålegge mennesker av kjøtt og blod å leve slike symbolske liv---
"Jamen de representerer landet så bra" - og det er sant!

Men igjen kan vi snu blikket til søta bror og se undrende på Kungen.....

Mette-Marit har flere ganger nevnt "min rolle" og hun har rett! Det å være en prinsesse er en rolle og den er symbolsk og ikke av denne verden....HUN er av folket og vet at hun og sine må ha pusterum og privatliv...

Vi ser at blant egne rekker har Ragnhild, Astrid og Martha-Louise valgt borgelige liv(den siste ha vel ikke helt bestemt seg? hehe)

Så for avkommets del, vil jeg så absolutt avskaffe monarkiet - la dem få vokse opp til å bli selvstendige mennesker med egne valg--------

Og det må vi som nasjon la dem få lov til uten å komme med tradisjonsoppgulp.......

Å tvinge dem til dette er kun egoisme satt i system av en hel nasjon de skal representere.... http://www.tv2.no/a/8178240/

Ingen kommentarer: